SOLENERGI

 

Solen är en naturlig,miljövänlig och

kostnadsfri energikälla.

 

 

 • Solfångare U16 U-pipe

  En av marknadens mest effektiva solfångare.

 • Solenergi automatik 1

  Automationslösningar / PLC system.

 • Beräkningsprogram

  Avancerade beräkningprogram för dimensionering.

 • Energibesparing

  Hur stor kan energi besparingen bli med solenergi?

______________________________________________________________________________________________________________________________

Solenergin utnyttjas direkt av människan via flera tekniker för att producera värme och elektricitet.

Solenergi räknas som en förnybar energikälla och ses som miljövänlig då den, i alla fall under drift, inte ger några utsläpp.

Solvärme – solfångare genererar värme och är främst intressanta där värmebehoven överensstämmer med tillgänglig solinstrålning. Alla byggnader och anläggningar med varmvattenbehov under sommaren är bra tillämpningsområden. Solvärme är speciellt intressant i de fall den kombineras med biobränslen. Då erhålls nära 100% förnybar värmeförsörjning och solvär­men kan stå för värmeförsörjningen på sommaren när biobränsleanläggningen har lägre verkningsgrad.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Produktblad

Beräkningar